Kępki żółte (xanthelasma)


Spis treści


Co to jest?

Kępki żółte to złogi podskórne cholesterolu. Zmiany przybierają charakter grudkowy, dobrze odgraniczony, mnogi, o żółtym lub pomarańczowym zabarwieniu. Mogą osiągać rozmiary do 7 cm, ale zwykle są dużo mniejsze, często ledwo widoczne. Zlokalizowane są w okolicy okołonosowej oka (kąta przyśrodkowego oka). Kępki nie dają objawów bólowych, ani nie są bezpośrednio niebezpieczne dla zdrowia czy życia.

Często można zaobserwować takie zmiany nie tylko w okolicy oczu, ale również w sąsiedztwie stawów (łokciowego i kolanowego), ścięgien, na rękach, stopach i w okolicy pośladków. Zmiany o takiej lokalizacji noszą nazwę żółtaka (xanthoma).

 

Zdjęcie 1: Kępki żółte zaznaczone są białą strzałką.

 

Zdjęcie 2: Kępki żółte zaznaczone są białą strzałką.

Przyczyny

Kępki żółte są głównie spowodowane przez hiperlipidemię, czyli stan podwyższonego stężenia tłuszczu (cholesterolu i trójglicerydów) we krwi. Często te zmiany współwystępują z cukrzycą, pierwotną marskością żółciową wątroby oraz z niektórymi nowotworami. U osób z wrodzonymi chorobami metabolicznymi jak np. hipercholesterolemią rodzinną , również spotyka się kępki żółte..

Czynniki ryzyka

Czynniki które zwiększają ryzyko wystąpienia kępek żółtych to:

  • Stany chorobowe (wymienione w akapicie „Przyczyny”),
  • Wysokie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz niskie HDL i/lub wysokie stężenie trójglicerydów we krwi,
  • Zaawanasowany wiek.

Występowanie

Zmiany mogą występować w każdej grupie wiekowej, ale dużo częściej w 4. i 5. dekadzie życia. Częściej kępki żółte występują u kobiet i osób z czynnikami ryzyka wymienionymi wcześniej.

Diagnostyka

Diagnoza polega głównie na obejrzeniu zmiany przez lekarza, w wątpliwych przypadkach można pobrać wycinek ze zmiany i zbadać go histopatologicznie.

Zapobieganie

Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się zmian o charakterze kępek żółtych należy:

  • Utrzymywać stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi w granicach normy;
  • Stosować się do leczenia już występujących chorób metabolicznych, m.in. cukrzycy.

Leczenie

Leczenie kępek żółtych głównie polega na terapii współwystępujących chorób metabolicznych (np. cukrzycy) oraz kontrowaniu stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi w granicach normy. Zmniejsza to ryzyko powstania kolejnych zmian tego typu, donosi się o przypadkach regresji zmian w wyniku zastosowania skutecznego leczenia wysokich stężeń lipidów we krwi.

Kępki żółte są wadą kosmetyczną i bezpośrednio nie wpływają na zdrowie pacjenta. Natomiast czynniki powodujące jej występowanie mają znaczny wpływ na zdrowie i jakość życia.

Zabiegowe metody usunięcia zmian:

  • Chirurgiczne –  Istnieje możliwość chirurgicznego usunięcia zmian tak, aby nie pozostała blizna. Jednak mimo usunięcia, taka zmiana może się powtórnie pojawić.
  • Laserowe – Zmiany można usunąć przy użyciu lasera CO2, Er:YAG i barwnikowego lasera pulsacyjnego.

Operacje plastyczne
Entropion - podwinięcie powieki
od 1500,00
Ectropion - odwinięcie powieki
od 1800,00
Lazy T (operacja plastyczna ustawienia powieki dolnej i punktu łzowego)
od 2000,00
Operacje plastyczne powiek laserem CO2
od 2000,00
Operacje plastyczne powiek blepharochalaza powieki górnej
od 1500,00
Operacje plastyczne powiek blepharochalaza powieki dolnej
od 1900,00
Rekonstrukcje powiek z przeszczepem skóry
od 3900,00
Rekonstrukcje powiek z płatami rotacyjnymi
od 3000,00
Rekonstrukcje powiek pełnościenne z przeszczepem chrząstki
od 3800,00
Rekonstrukcje powiek z przeszczepem błony śluzowej
od 3500,00
Kępki żółte (xanthelasma)
od 490,00
Operacje rekonstrukcyjne worka spojówkowego
od 1200,00

Dokładny kosztorys zabiegów plastycznych jest ustalany po konsultacji

Operacje rekonstrukcyjne worka spojówkowego z przeszczepem błony śłuzowej
od 3000,00

Dokładny kosztorys zabiegów plastycznych jest ustalany po konsultacji

Laserowe usuwanie nieprawidłowo rosnących rzęs - trichiazy
od 500

Koszt za jedną sesję.

Celem uzyskania pożądanego efektu wymagane są przynajmniej 3 sesje.

Zostaw komentarz